Apel poświęcony Żołnierzom Niezłomnym

Marzec 13, 2019
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

Dnia 1 marca br. obchodziliśmy w naszej szkole Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji  nauczyciel historii, prof. Jacek Łapko zorganizował apel poświęcony Zgrupowaniu Partyzanckiemu „Bartka”, największej formacji II konspiracji, działającej na Śląsku Cieszyńskim i Podbeskidziu w ramach Narodowych Sił Zbrojnych. Oddziały Henryka Flame „Bartka” przeprowadziły blisko 340 akcji przeciw okupantowi niemieckiemu, a później przeciw funkcjonariuszom UB i NKWD.

Apel rozpoczął się od odśpiewania „Bogurodzicy”. Później usłyszeliśmy pieśń „Rozstrzelana Armia” w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego. Następnie harcerz - Jan Podlasiewski odczytał fragment biografii „Bartka” z okresu Kampanii Polskiej i okupacji hitlerowskiej. Pieśń „ Przysięga” wprowadziła słuchaczy w  atmosferę dramatu oddziałów leśnych, które po zakończeniu jednej okupacji przeszły do walki z sowieckim okupantem. W drugiej części apelu harcerka – Hanna Dyderska odczytała fragment biografii „Bartka” z okresu od maja1945 do grudnia 1947, czyli z okresu II Konspiracji. Na zakończenie usłyszeliśmy „Balladę o II konspiracji”.

Apel zakończyliśmy modlitwą w intencji pomordowanych  żołnierzy II Konspiracji. Ostatnim akcentem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych było zapalenie znicza pod tablicą upamiętniającą losy Zgrupowania Partyzanckiego NSZ „Bartka”.