Dzień Żołnierzy Wyklętych

Marzec 10, 2020
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

W poszukiwaniu ideałów czcimy pamięć tych, którzy wykazali się w swym życiu prawdziwym bohaterstwem.

Takimi moralnymi drogowskazami są Żołnierze Wyklęci. Drugiego marca, tuż po Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nauczyciele historii, Państwo Arleta Hołubecka-Kacsprzak i Jacek Łapko, przygotowali wraz z uczniami prezentację poświęconą V Wileńskiej Brygadzie AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Po zaśpiewaniu hymnu w atmosferę dramatu żołnierzy Niezłomnych wprowadziła nas pieśń Andrzeja Kołakowskiego „Oskarżeni o wierność”, po czym usłyszeliśmy krótką historię brygady mjr. Łupaszki, która w latach1944 – 1948/9 była postrachem dla band i partyzantki sowieckiej działających na terenie Wileńszczyzny, jak i oddziałów NKWD, UB czy posterunków MO tworzonych na zachód od Bugu przez sowiecki resort bezpieczeństwa. Brygada stacjonująca nieopodal Wilna była dla miejscowej ludności ostoją bezpieczeństwa, skutecznie broniąc ich przed atakami żołnierzy litewskich, niemieckich oraz band sowieckich w 1944 r. Wobec zbliżania się frontu sowieckiego Brygada przeniosła się na Białostoczczynę, gdzie przez długi czas (1945 r.) była jednym z najważniejszych i najskuteczniejszych oddziałów partyzanckich. Rok 1946 to okres działalności oddziału Łupaszki na Pomorzu, gdzie bazą były Bory Tucholskie, natomiast lata 1947-49 - czas walk na Mazowszu, Białostocczyźnie i Podlasiu. Po aresztowaniu mjr. Łupaszki 1948 r. Brygada kontynuowała działalność pod dowództwem kapitana Władysława Łukasiuka „Młota”, a po jego śmierci przez por. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”.

Po przedstawieniu historii Brygady wysłuchaliśmy pięknej ballady o II Konspiracji. Następnie zaprezentowane zostały krótkie biogramy wybranych postaci V Brygady. Poznaliśmy losy dowódcy mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, jego zastępcy por. Wacława Beynara „Orszaka”, późniejszego pisarza i publicysty, występującego pod pseudonimem „Paweł Jasienica”, oraz życiorysy dwóch sanitariuszek i łączniczek – Danuty Siedzikówny ps. „Inka” oraz Lidii Lwow ps. „Lala”. Po wysłuchaniu utworu „Dziedzictwo” oddaliśmy hołd żołnierzom V Wileńskiej Brygady AK oraz żołnierzom II Konspiracji poprzez odmówienie modlitwy i złożenie znicza pod tablicą poświęconą Brygadzie.

Fragment apelu można obejrzeć na naszym kanale YouTube.