Zadanie wielkopostne

Kwiecień 17, 2019
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

Najmłodsi uczniowie Akwinaty nie próżnowali w okresie Wielkiego Postu - wykonali 40-dniowe zadanie i wysłuchali rekolekcji wygłoszonych przez naszego duchowego opiekuna i katechetę, ks. Jakuba Wawrzyna. 

Tegoroczne zadanie wielkopostne zakładało szlachetną rywalizację w czynieniu ofiar. Matka Boża Fatimska powiedziała, że wiele dusz wpada do piekła, bo nie ma nikogo, kto by się za nie modlił i ofiarował. Nawet najdrobniejsza ofiara małego dziecka - uczyniona z miłości - może nawrócić wiele dusz.

Naszym uczniom okazji do ofiar nie brakowało: mogły wyrzec się jedzenia słodyczy, pobawić się z mniej lubianymi koleżankami i kolegami, wytrzymać w skupieniu podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej czy podczas uroczystej szkolnej Mszy Świętej, nazywanej przez małe dzieci "Mszą z dymem", czyli z kadzidłem.

Każda ofiara została przedstawiona w postaci graficznej – wszystkie dzieci rysowały serca na jednym plakacie, ścieląc drogę prowadzącą do szczytu góry, na której znajdował się krzyż. Wokół drogi znalazło się miejsce na kwiaty – symbole dobrych uczynków.

Podczas rekolekcji wielkopostnych ks. Jakub podsumował zadanie wielkopostne, tłumacząc, że serca ofiarowane przez dzieci są symbolem współczucia, jakiego nie okazali Panu Jezusowi grzesznicy. Przypomniał, że aby wspiąć się na górę, do krzyża, potrzebny jest wysiłek. Mówił także o miłości, z jaką Pan Jezus dźwigał swój krzyż podczas Drogi Krzyżowej.

Na koniec rekolekcji każde z dzieci wylosowało karteczkę z jedną stacją Drogi Krzyżowej. Ks. Jakub poprosił, by podczas Wielkiego Tygodnia uczniowie pomyśleli i w miarę możliwości rozważali o wylosowanej stacji i współczuli Panu Jezusowi w Jego drodze na Kalwarię. Jeśli wszystkim uda się wykonać to zadanie, złożymy naszemu Zbawicielowi piękny duchowy prezent w tym szczególnym czasie.