Rekrutacja

W Szkole Podstawowej i Liceum prowadzony jest nabór do wszystkich klas.

Uczniowie przyjmowani są do Szkoły Podstawowej na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami i kandydatem. Kandydat pisze również egzamin wstępny z języka polskiego i matematyki. Termin egzaminu umawiany jest indywidualnie z rodzicami. W przypadku kandydata do klasy I zapoznajemy się z diagnozą gotowości szkolnej. Prowadzimy również nabór do oddziału przedszkolnego, czyli „zerówki”.

Kandydaci do I klasy Liceum przyjmowani są na wniosek rodziców, na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki. Termin egzaminu umawiany jest indywidualnie z rodzicami.

Prowadzony jest także nabór do pozostałych oddziałów LO – na podstawie świadectwa ukończenia klasy oraz egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc.

Kryteriami przyjęcia do Szkoły są wyniki egzaminów wstępnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem oraz rodzicami. Zainteresowani rodzice zapoznawani są z zapisami Statutu Szkoły. Zobowiązują się do ich przestrzegania, co potwierdzają w formie deklaracji pisemnej. Przyjęcie uczniów do Szkoły dokonuje się na podstawie decyzji podejmowanej przez dyrektora Szkoły.

Nauka jest odpłatna. Czesne wynosi kolejno: 700 zł w klasach 0-3 SP, 900 zł w klasach 4-8 SP oraz 1200 zł w Liceum. Czesne płatne jest dwanaście razy w roku, nie jest w nie wliczony koszt obiadów. Obowiązuje również jednorazowe wpisowe w wysokości 1000 zł. Kandydaci, których sytuacja materialna nie pozwala na uiszczanie pełnego czesnego, mogą ubiegać się dofinansowanie ze strony organu prowadzącego Szkołę, Fundacji Sancti Josephi. Wysokość wsparcia ustalana jest indywidualnie.

Uczniowie mieszkający w znacznej odległości od Szkoły mogą skorzystać z bursy męskiej mieszczącej się w Otwocku. Bursa oferuje stałą opiekę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Koszt bursy wraz z całodobowym wyżywieniem wynosi 800 zł miesięcznie.

W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów wstępnych prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły pod numerami telefonu:

W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów wstępnych prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły pod numerami telefonu:

698 963 300

506 280 876

lub kontakt mailowy: [email protected]